Đội ngũ
Bác sĩ Chuyên Gia

null

Nguyễn Quang Hiền

Giám đốc Công ty

Giám đốc Công ty TNHH Nha khoa Quốc tế Phúc Minh – Hệ thống Nha khoa Quốc tế Việt – Sing. 15 năm kinh nghiệm quản lý, đào tạo đội ngũ y bác sĩ cho hệ thống.

null

Nguyễn Văn Thành

Thạc sĩ/Bác sĩ

Tốt nghiệp Chuyên khoa răng hàm mặt Đại học Y Hà Nội với trên 10 năm kinh nghiệm.

 • Hội viên Hội răng hàm mặt Việt Nam
 • Hội viên Hội cấy ghép nha khoa thế giới ICOI (International Congress of Oral Implantologists)
 • Hội viên Hội Implant USA
 • Hội viên Hiệp hội Nha khoa Singapore (SDA)

null

Nguyễn Thanh Bình

Thạc sĩ/Bác sĩ

Tốt nghiệp Chuyên khoa răng hàm mặt Đại học Y Hà Nội với trên 13 năm kinh nghiệm.

 • Hội viên Hội răng hàm mặt Việt Nam
 • Hội viên Hội cấy ghép nha khoa thế giới ICOI (International Congress of Oral Implantologists)
 • Hội viên Hiệp hội Veneer Quốc tế
 • Hội viên Hiệp hội Nha khoa Canada

null

Trương Cao Luận

Thạc sĩ/Bác sĩ

Tốt nghiệp Chuyên khoa răng hàm mặt Đại học Y Dược Hồ Chí Minh với trên 15 năm kinh nghiệm

 • Hội viên Hội răng hàm mặt Việt Nam
 • Hội viên Hội cấy ghép nha khoa thế giới ICOI (International Congress of Oral Implantologists)
 • Hội viên Hiệp hội Nha khoa Úc
 • Hội viên Hiệp hội Invisalign USA

null

Trịnh Thu Hương

Thạc sĩ/Bác sĩ

Tốt nghiệp Chuyên khoa răng hàm mặt Đại học Y Hà Nội với trên 15 năm kinh nghiệm.

 • Hội viên Hội răng hàm mặt Việt Nam
 • Hội viên Hội cấy ghép nha khoa thế giới ICOI (International Congress of Oral Implantologists)
 • Hội viên Hiệp hội Nha khoa Ishikawa – Nhật Bản

null

Lưu Thị Phượng

Bác sĩ

Tốt nghiệp Chuyên khoa răng hàm mặt Đại học Y Hà Nội với 5 năm kinh nghiệm.

Hoạt động &
Giải thưởng

Scroll